1Belgeler personelprojeler

 

Hangi üniversitelere gidebilirim?

HaritaLink

Ülkeyle ilgili kişiyi öğrenmek için harita üzerindeki işaretlere tıklayın.

Anlaşmalı Üniversiteler :

Please check your short code, no records available.

Erasmus Plus Kurum Koordinatörlüğü;

Cumhuriyet Üniversitesi’nin, öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından bilinirliğinin, ulusal ve uluslararası alanda akademik ve kültürel zenginlikleri ile kendisinden söz edilebilirliğinin ve öncelikli tercih edilebilirliğinin sağlaması adına hizmet veren bir birimdir.

Avrupa Birliği Gençlik Programları kapsamında bulunan Erasmus Plus Öğrenci Değişim Programı, üniversitemizde koordinatörlüğümüz yoluyla yürütülmektedir. Koordinatörlüğümüz başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ukrayna, Rusya ve Yunanistan gibi yakın komşu ülkelerin üniversiteleri, araştırma merkezleri, ulusal ve uluslararası kalkınma ajansları gibi kurumlarıyla ikili anlaşmalar imzalamaktadır. Yukarıda bulunan harita üzerinde bulunan işaretlere tıklayarak anlaşmalı olduğumuz üniversiteleri ve sorumlu akademisyenleri görebilir ve anlaşma metinlerine ulaşabilirsiniz.

Temel hedefimiz bu kurumlarla üniversitemiz arasında akademik, kültürel ve sportif alanda işbirlikleri kurmak ve bu alandaki zenginliklerin paylaşımını arttırmaktır. Bu sayede üniversitemizin gelişmişliği ile başta yöremize, ardından da ülkemizin yükselişine katkıda bulunabileceğimiz inancındayız.

EN

Office of International Relations

It is a unit of Cumhuriyet University that serves to make the University known by students, academics, researchers and heard by its cultural diversity in national and international fields as well as preferred in the first place.

Erasmus Plus Student Exchange Program in scope of European Union Youth Programs is carried out in our University via our office. We make bilateral agreements mostly with European Countries and  near neighbour countries like Russia, Ukraine, Greece as well as research centers and development agencies. By clicking the points on the map, you can reach the Universities that we have agreements and see the responsible academics and letters of agreement.

Our main goal is to create close cooperation with those countries in fields of education, culture and sports and to enhance the opportunities in those fields. By this way, we are in pursuit of contributing to the development of first our region and then our country.