1Belgeler personelprojeler

 

Hangi üniversitelere gidebilirim?

HaritaLink

Ülkeyle ilgili kişiyi öğrenmek için harita üzerindeki işaretlere tıklayın.

Anlaşmalı Üniversiteler :

Castilla La Mancha-E Ciduar

Danube University Krems

Edutus College

Eotvos Lorand Tudomanyegyetem History

Eötvös Lorand Tudomanyegyetem

Haute Ecole De Gestion De Geneve

Heinrich-Heine Universitat

Instituto Politecnico de Castelo Branco Education

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

Julius-Maximilians-Universitat Wurzburg

Lublin University of Technology Civil Engineering

Lublin University of Technology

Lucian Blaga University of Sibiu English Language

Lucian Blaga University of Sibiu

Pavol Jozef Safarik University of Kosice

Politechnika Lubelska Environmental Engineering

Politechnika Lubelska Lublin Universty of Technology

Politechnika Lubelska Mechanical Engineering

Politechnika Lubelska

Polytechnic Institute of Braganca

Polytechnic Institute of Coimbra

Radboud Universiteit Nijmegen

Radom Academy of Economics Business

Radom Academy of Economics

Ruhr Universitat Bochum

Szegedi Tudomanyegyetem

Technika Universita Ostrava

Technological Educational Institute of Athens

The Unniversity of Leeds

The Witelon University of Applied Sciences in Legnica

Titu Maiorescu University

Universidad De Alcala

Universidad de Granada

Universidada De Tras-os-Montes e AltoDouro

Universidade de Evora

Universita degli Studi di Teramo

Universitat Bayreuth

Universitatea de Vest din Timisoara

Universite Degli Studi di Foggia Dental Studies

Universite Degli Studi di Palermo

Universite Du Sud Toulon-Var

University of Andrei Saguna in Constanta

University of Huelva

University of Latvia Sociology

University of Latvia

University of Medicine and Pharmacy

University of Pecs

University of Tartu Gene Technology

University of Tartu Humanities 2

University of Tartu Humanities

University of Tartu

Westfalische Wilhelms-Universitat Munster

Chieti University – Italy

University of Zilina – Slovakya

University Of Salamanca – İspanya

Sofia University – Bulgaristan

Erasmus Plus Kurum Koordinatörlüğü;

Cumhuriyet Üniversitesi’nin, öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından bilinirliğinin, ulusal ve uluslararası alanda akademik ve kültürel zenginlikleri ile kendisinden söz edilebilirliğinin ve öncelikli tercih edilebilirliğinin sağlaması adına hizmet veren bir birimdir.

Avrupa Birliği Gençlik Programları kapsamında bulunan Erasmus Plus Öğrenci Değişim Programı, üniversitemizde koordinatörlüğümüz yoluyla yürütülmektedir. Koordinatörlüğümüz başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ukrayna, Rusya ve Yunanistan gibi yakın komşu ülkelerin üniversiteleri, araştırma merkezleri, ulusal ve uluslararası kalkınma ajansları gibi kurumlarıyla ikili anlaşmalar imzalamaktadır. Yukarıda bulunan harita üzerinde bulunan işaretlere tıklayarak anlaşmalı olduğumuz üniversiteleri ve sorumlu akademisyenleri görebilir ve anlaşma metinlerine ulaşabilirsiniz.

Temel hedefimiz bu kurumlarla üniversitemiz arasında akademik, kültürel ve sportif alanda işbirlikleri kurmak ve bu alandaki zenginliklerin paylaşımını arttırmaktır. Bu sayede üniversitemizin gelişmişliği ile başta yöremize, ardından da ülkemizin yükselişine katkıda bulunabileceğimiz inancındayız.

EN

Office of International Relations

It is a unit of Cumhuriyet University that serves to make the University known by students, academics, researchers and heard by its cultural diversity in national and international fields as well as preferred in the first place.

Erasmus Plus Student Exchange Program in scope of European Union Youth Programs is carried out in our University via our office. We make bilateral agreements mostly with European Countries and  near neighbour countries like Russia, Ukraine, Greece as well as research centers and development agencies. By clicking the points on the map, you can reach the Universities that we have agreements and see the responsible academics and letters of agreement.

Our main goal is to create close cooperation with those countries in fields of education, culture and sports and to enhance the opportunities in those fields. By this way, we are in pursuit of contributing to the development of first our region and then our country.