Tüm Duyurular 2018-2020 Erasmus+ Ortak Ülkeler (KA107) Öğrenci Hareketliliği Duyurusu
Duyuru Başlangıç: 11.02.2019 - Bitiş: 21.3.2019 00:00:00

 

 

ERASMUS+ ORTAK ÜLKELER (KA107)

2018-2020 DÖNEMİ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI:

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve tıpta ihtisas öğrencisi olmak,
 • Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20; yüksek lisans ve doktora için en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmak,
 • SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı veya ÖSYM tarafından kabul gören yabancı dil sınavlarından geçerli bir nota sahip olmak,
 • Tıp ve Diş Hekimliği ihtisas öğrencileri TUS ve DUS Merkezi Sınav Sonuç Belgesi sunmalıdır.
 • Öğrenci, mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir.

 

 

SEÇİM KRİTERLERİ:

 • Genel Not Ortalamasının %50’si ve Yabancı Dil Puanının %50’si alınarak Erasmus+ Genel Başarı Puanı (100 üzerinden) belirlenecektir.
 • Hareketliliğe hak kazanmak için yabancı dil sınavından (SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı veya ÖSYM tarafından geçerli sayılan yabancı dil sınavları) en az 50 puan almak gerekir.
 • İngilizce sınavına giren İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için baraj puanı 70; Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık öğrencileri içinse 60 puandır.
 • Almanca sınavına giren Alman Dili ve Edebiyatı öğrencileri için baraj puanı 70, diğer bölüm öğrencileri içinse 50 puandır.
 • Fransızca sınavına giren Fransız Dili ve Edebiyatı öğrencileri için baraj puanı 70, Mütercim-Tercümanlık öğrencileri için 60, diğer bölüm öğrencileri içinse 50 puandır.
 • Şehit ve Gazi çocuğu (belgelendirdiği takdirde) için +15 puan,
 • Engelli Öğrenciler (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla) için +10 puan, (Engelli öğrenciler için ek hibe imkânı bulunmaktadır.)
 • Daha önce gerçekleştirilen her bir Erasmus+ hareketliliği için -10 puan,
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılacaklar için -10 puan,
 • Erasmus+ hareketliliğine hak kazanıp belirtilen feragat süreçleri dışında bu hakkından vazgeçenler için -10 puan uygulanacaktır.
 • Seçim kriterlerini sağlayan her öğrenci hareketlilikten hibesiz olarak faydalanabilir.

KONTENJAN:

Ülke

Hareketlili

Türü

Kontenjan

Süre

Seyahat Hibesi

Bireysel Destek

(Aylık)

Anlaşmalı Üniversiteler

Anlaşmalı Bölümler

Azerbaycan

Staj

4

10 hafta

275 €

700 €

- Bakü Devlet Üniversitesi

- Azerbaycan Diller Üniversitesi

Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Mühendislik, İletişim, İİBF, Eğitim, Dil- Edebiyat

Bosna

Staj

5

10 hafta

275 €

700 €

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

Mühendislik, İktisat, Sosyal Bilimler, Dilbilim ve Edebiyat

Cezayir

Staj

3

10 hafta

360 €

700 €

University of Algiers 2

Tarih ve arkeoloji, Arapça, İngilizce, Fransızca, Türkçe

Fas

Staj

2

10 hafta

530 €

700 €

- Abdulmalek Essaidi University

- International University of Rabat

Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Mühendislik, İletişim, İİBF, İlahiyat, Eğitim

Fas

Öğrenim

2

5 ay

530 €

700 €

Rusya

Staj

1

13 hafta

275-360-530 €

700 €

- Dostoyevsky Omsk State University

- Russian Timiryazev State Agrarian University

- Moscow State Linguistic University

- Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University

Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Mühendislik, İletişim, İİBF, Güzel Sanatlar, Dilbilim ve Edebiyat, Sağlık Bilimleri

Rusya

Öğrenim

2

5 ay

275-360-530 €

700 €

*Azerbaycan Üniversitelerinin Türkçe birimlerine başvurmak isteyenler için yabancı dil şartı aranmayacaktır.

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

 • Staj hareketliliği Yaz 2019 veya Güz 2019 dönemlerinde; öğrenim hareketliliği ise Güz 2019 döneminde gerçekleştirilmelidir.
 • Değerlendirme Erasmus+ Genel Başarı Puanı sıralamasına göre yapılacaktır. Aynı bölümlerde yığılma olması durumunda yine başarı puanı göz önünde bulundurularak kontenjan farklı bölümlere dağıtılacaktır.
 • Başvurular online olarak http://erasmusplus.cumhuriyet.edu.tr adresinden alınacaktır.
 • Islak imzalı/kaşeli transkriptin ve kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) elektronik kopyası online başvuruda sunulmalıdır. 

 

ÖNEMLİ TARİHLER:

04.03.2019 (08.00) - 21.03.2019 (18.00) - Online başvuru süresi

29.03.2019 – Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih

05.04.2019 (17.00) – Seçildiği hâlde hareketliliğe katılmaktan vazgeçen öğrencinin feragat dilekçesini ofise vermesi gereken son tarih

14.06.2019 (17.00) – Staj hareketliliğine hak kazanan öğrencinin davet mektubunu ofise teslim etmesi için son tarih (Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde aday öğrenci hakkını kaybedecek ve yedeklere hak tanınacaktır.)

17.01.2020 – Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih