Tüm Duyurular 2018-2020 Erasmus+ Program Ülkeleri (KA103) Personel Hareketliliği Duyurusu
Duyuru Başlangıç: 11.02.2019 - Bitiş: 21.3.2019 00:00:00

 

 

ERASMUS+ PROGRAM ÜLKELERİ (KA103) 

2018-2020 DÖNEMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

 

Değerli öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz,

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü Erasmus+ KA103 (Program Ülkeleri) Personel Hareketliliği ilanına çıkmış bulunmaktadır.

 

Hareketlilikten yararlanmak isteyenler Erasmus+ internet sayfamızdaki (erasmusplus.cumhuriyet.edu.tr) Online Başvuru menüsünden 04.03.2019 (08.00) – 21.03.2019 (18.00) tarihleri arasında başvurularını yapabilirler.

 

Başvuru Şartları

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personeli olmak
 • Merkezî yabancı dil sınavlarından (veya eşdeğer sınavdan)
 • Akademik personel için en az 55 puana sahip olmak
 • Yabancı dil birim/bölümlerinde görev yapan akademik personel için en az 75 puana sahip olmak
 • İdari personel için en az 45 puana sahip olmak

 

1.        Ders verme hareketliliği:

 • Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının program ülkelerinde bulunan anlaşmalı yükseköğretim kurumunda ders vermesine olanak sağlar.
 • Hareketliliği gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları arasında ikili anlaşma olması zorunludur.
 • Hareketlilik kapsamında en az 8 saat ders verilmesi ve öğretim planının en az 2 iş gününe göre düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Hareketlilikten yalnızca anlaşmada belirtilen alanlarda çalışan akademik personel yararlanabilir.
 • Başvuru şartlarını karşılayan personeller istedikleri takdirde faaliyetten hibesiz olarak yararlanabilirler.

2.        Eğitim alma hareketliliği:

 • Yükseköğretim kurumunda çalışan akademik ve idari personelin program ülkelerindeki kurum veya kuruluşlardan birinde eğitim almasına olanak sağlar.
 • Hareketliliği gerçekleştirecek kurumlar arasında ikili anlaşma zorunluluğu yoktur.
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Yükseköğretim Programı Yönergesine göre eğitim alma faaliyetine yalnızca öğretim üyesi dışındaki akademik kadrolarda ve idari kadrolarda görev yapan personel başvurabilir.
 • Başvuru şartlarını karşılayan personeller istedikleri takdirde faaliyetten hibesiz olarak yararlanabilirler.

Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme Kriterleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Yükseköğretim Programı Yönergesi çerçevesinde koordinatörlüğümüz tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

Akademik personel için değerlendirme ölçütleri:

Ölçüt

Erasmus Puanı

Yabancı dil sınavı (YDS veya eşdeğer sınav) notu

%25

İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanacak olmak

+20 puan

Son üç yılda Personel Hareketlilik faaliyetlerinden yararlanmamış bölüm/birimlerden olmak

+10 puan

Erasmus+ birim/bölüm koordinatörlüğü görevini yürütmek

+7,5 puan

Son 3 yılda kurumlar arası anlaşma (KA103) yapmış olmak

+10 puan

Gelen Erasmus öğrencileri için yabancı dilde ders teklifi sunmuş olmak

Bir ders +1 puan

İki ders +2 puan

İkiden fazla ders +3 puan

Son 3 yılda gelen Erasmus öğrencileri için yabancı dilde ders vermiş olmak

+5 puan

Son 3 yılda gelen Erasmus lisansüstü öğrencisine tez danışmanlığı yapmak

+10 puan

Son yayınlanan akademik teşvik puanlarına (atp) göre teşvik hak etmiş olmak

30-49 atp +5

50-74 atp +7,5

75-100 atp +10

Engellilik (belgelendirildiği takdirde)

+10 puan

Gazilik veya şehit/gazi eş ve çocuğu olmak

+10 puan

Mücbir sebepler dışında hakkından vazgeçmiş olmak

-20 puan

Bir yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak

-15 puan

İki yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak

-10 puan

 

İdari personel için değerlendirme ölçütleri:

Ölçüt

Erasmus Puanı

Yabancı dil sınavı (YDS veya eşdeğer sınav) notu

%25

İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanacak olmak

+20 puan

Son üç yılda Personel Hareketlilik faaliyetlerinden yararlanmamış bölüm/birimlerden olmak

+10 puan

Son 3 yılda kurumlar arası anlaşma (KA103) yapmış olmak

+10 puan

Eğitim durumu (mezuniyet)

Ön Lisans +5 puan

Lisans +10 puan

Lisansüstü +15 puan

Engellilik (belgelendirildiği takdirde)

+10 puan

Gazilik veya şehit/gazi eş ve çocuğu olmak

+10 puan

Mücbir sebepler dışında hakkından vazgeçmiş olmak

-20 puan

Bir yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak

-15 puan

İki yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak

-10 puan


*Puan eşitliği durumunda Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde çalışma yılı esas alınır.

Değerlendirme, Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabına uygun olarak Rektörlük tarafından görevlendirilen bir seçim komisyonu tarafından şeffaf ve tarafsız şekilde yapılacak olup sonuçlar üniversitemizin ve koordinatörlüğümüzün internet sayfasında duyurulacaktır. Komisyon üyeleri program kuralları gereği bu değişim programından yararlanmayacaktır.

 

Program hakkında ayrıntılı bilgiyi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü internet sayfasındaki (erasmusplus.cumhuriyet.edu.tr) Giden Personel başlığından edinebilirsiniz.

 

Kontenjan

Ders Verme Hareketliliği

Eğitim Alma Hareketliliği

13

13

 

*Koordinatörlüğümüz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus+ personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi 3 iş günü (ek olarak 1 gün yol) olarak sınırlandırmıştır.

Bireysel Destek

Ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Hibe miktarı

(Günlük)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153 €

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya Türkiye

119 €

 

Seyahat Gideri Desteği

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 Km arası

20

100 - 499 km arası

180

500 - 1999 km arası

275

2000 - 2999 km arası

360

3000 - 3999 km arası

530

4000 - 7999 km arası

820

8000 km ve üzeri

1.500

 

Ofise Sunulacak Gerekli Belgeler:

 • Fotoğraf (Başvuru sırasında elektronik olarak forma eklenecek)
 • Kimlik belgesi (Başvuru sırasında elektronik olarak forma eklenecek)
 • Yabancı Dil belgesi (Başvuru sırasında elektronik olarak forma eklenecek)
 • Davet mektubu (Hak kazandıktan sonra karşı kurumdan alınacak)
 • Euro hesap numarasını gösterir belge (Hak kazandıktan sonra)
 • Görevlendirme iznine dair Yönetim Kurulu kararı (Hak kazandıktan sonra)
 • Eğitim/Öğretim Planı (Teaching/Training Agreement) (Hak kazandıktan sonra)
 • Hibe sözleşmesi (Hak kazandıktan sonra)

 

Önemli Tarihler

21.03.2019 (18.00) – Başvuru sürecinin son günü ve saati

29.03.2019 - Kazandığı haktan vazgeçmek isteyen personelin feragat dilekçesini vermesi gereken son tarih

31.05.2019 – Hak elde eden personelin davet mektubu ve eğitim/öğretim planını koordinatörlüğe teslim etmesi için son tarih (Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde söz konusu personel hakkını kaybedecek ve yedeklere hak tanınacaktır.)

27.12.2019 – Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih