Tüm Duyurular 2019-2020 Erasmus+ Program Ülkeleri (KA103) Öğrenim ve Staj Hareketliliği Değerlendirme Sonuçları
Duyuru Başlangıç: 08.03.2019 - Bitiş: 8.4.2019 00:00:00

2019-2020 ERASMUS+ PROGRAM ÜLKELERİ (KA103)

ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

Başvuran öğrenciler, GNO ve yabancı dil puanlarının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulan Erasmus puanına göre başarılı (asıl / yedek) veya başarısız sayılmışlardır. 

  • Genel not ortalaması ilanda belirtilen barajdan düşük olan adaylar hareketliliğe hak kazanamamıştır.
  • Yabancı dil puanı 55 ve üzerinde olan adaylara kontenjan doğrultusunda asıl veya yedek olarak hak verilmiştir.
  • Yabancı dil puanı 50-55 aralığında olan adaylara hibesiz olarak hareketlilikten yararlanma hakkı verilmiştir. Yedek olarak belirlenen adaylar da hareketlilikten hibesiz olarak yararlanabilirler.
  • Yabancı dil puanı 50'den düşük olan adaylar hareketliliğe hak kazanamamıştır.
  • Dil bölümlerinde okuyan adaylar için ilanda özel olarak belirlenen barajlar yine yukarıda yer verildiği şekilde 5'er puan aralıklarla belirlenmiştir.
  • Erasmus puanı 55'in altında kalan adaylar hak kazanamamıştır.
  • Öğrenim ve staj hareketliliklerinin her ikisine başvurmuş adayların öncelikleri alınmış, öncelik vermedikleri hareketlilik türünde Erasmus puanlarından 10 puan düşürülmüştür.

 

İlanda verilen kontenjanı karşılayamayan birimlerden boşa çıkan kontenjanlar diğer birimlere aktarılmıştır. Bu aktarımlarda birimlerin anlaşma sayıları, toplam başvuru sayısı ve geçmiş Erasmus+ hareketliliği performansları dikkate alınmıştır. TUS ile doktora seviyesinde öğrenim gören adaylar için iki ayrı kontenjan ayrılmıştır. 

 

Faaliyetten asıl olarak yararlanmaya hak kazanan bütün öğrencilerin bu hakları kullanıp kullanmayacaklarını 15 Mart 2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar http://erasmusplus.cumhuriyet.edu.tr/ogrenci-belgeleri sayfasından temin edilebilecek Katılım ya da Feragat dilekçesi ile Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Ayrıca Staj hareketliliğine hak kazanan adaylar staj yapacakları yerden 31.05.2019 tarihine kadar davet/kabul mektubu getirmekle yükümlüdürler. Söz konusu tarihlere kadar dilekçe/davet getirmeyen öğrenciler, kazandıkları hakkı kaybedeceklerdir. Seçim sonucuna itiraz eden öğrencilerin bu itirazlarını 15 Mart 2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne bir dilekçe ile ulaştırmaları gerekmektedir. Katılım ve Feragat sürecinden sonra Erasmus+ hareketliliği gerçekleştirecek öğrencilere ayrıntılı bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

 

Öğrenim hareketliliğine hak kazanan öğrencilerimize Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından dönem sonuna kadar ücretsiz olarak İngilizce ve Fransızca Konuşma Kursu verilecektir. Katılımcıların İngilizce konuşma yeterlilik seviyelerinin belirlenmesi için öğrenim hareketliliği hakkı kazanan tüm öğrencilerimiz (Almanya ve Fransa’ya gidecek olanlar dışında) ile 14.03.2019 (08.00-17.00) ve 15.03.2019 (13.00-17.00) tarihlerinde Uluslararası İlişkiler Ofisi Konferans Salonunda İngilizce mülakat yapılacaktır. Yapılacak mülakat bir sınav olmayıp öğrencilerimizin Erasmus+ hakkını etkilemeyecektir. Fransızca kursu için mülakat yapılmayacaktır. Kursla ilgili ayrıntılı bilgiler mülakatlardan sonra ayrıca duyurulacaktır. Verimli bir Erasmus süreci geçirmek için İngilizce konuşma becerisinin önemi nedeniyle kursa katılım tüm öğrencilerimiz için zorunludur. Mülakat listesi en geç 13.03.2019 tarihine kadar Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü sayfasında duyurulacaktır.

 

 

Ogrenim_Sonuclari.pdf

Staj_Sonuclari.pdf