Tüm Duyurular 2019-2020 Erasmus+ Program Ülkeleri (KA103) Öğrenim ve Staj Hareketliliği Duyurusu
Duyuru Başlangıç: 31.12.2018 - Bitiş: 3.3.2019 00:00:00

 

 

 

 

2019-2020 ERASMUS+ PROGRAM ÜLKELERİ (KA103)

ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI:

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve tıpta ihtisas kademelerinden birinde tam zamanlı öğrenci olmak
 • Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20; yüksek lisans ve doktora için en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmak
 • SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı veya ÖSYM tarafından kabul gören yabancı dil sınavlarından geçerli bir nota sahip olmak
 • Tıp ve Diş Hekimliği ihtisas öğrencileri TUS ve DUS Merkezi Sınav Sonuç Belgesi sunmalıdır.
 • Öğrenci, mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir.

 

 

SEÇİM KRİTERLERİ:

 • Genel Not Ortalamasının %50’si ve Yabancı Dil Puanının %50’si alınarak Erasmus+ Genel Başarı Puanı (100 üzerinden) belirlenecektir.
 • Hareketliliğe hak kazanmak için yabancı dil sınavından (SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı veya ÖSYM tarafından geçerli sayılan yabancı dil sınavları) en az 55 puan almak gerekir.
 • İngilizce sınavına giren İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için baraj puanı 70; Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık öğrencileri içinse 60 puandır.
 • Almanca sınavına giren Alman Dili ve Edebiyatı öğrencileri için baraj puanı 70, diğer bölüm öğrencileri içinse 55 puandır.
 • Fransızca sınavına giren Fransız Dili ve Edebiyatı öğrencileri için baraj puanı 70, Mütercim-Tercümanlık öğrencileri için 60, diğer bölüm öğrencileri içinse 55 puandır.
 • Şehit ve Gazi çocuğu (belgelendirdiği takdirde) için +15 puan,
 • Engelli Öğrenciler (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla) için +10 puan, (Engelli öğrenciler için ek hibe imkânı bulunmaktadır.)
 • Daha önce gerçekleştirilen her bir Erasmus+ hareketliliği için -10 puan,
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılacaklar için -10 puan,
 • Erasmus+ hareketliliğine hak kazanıp belirtilen feragat süreçleri dışında bu hakkından vazgeçenler için -10 puan uygulanacaktır.
 • Seçim kriterlerini sağlayan her öğrenci hareketlilikten hibesiz olarak faydalanabilir. Staj hareketliliğinden hibesiz yararlanmak için yabancı dil barajı 50’dir.

 

 

 

 

KONTENJANLAR:

Birim

Öğrenim

Staj

Diş Hekimliği Fakültesi

2

1

Eczacılık Fakültesi

3

1

Edebiyat Fakültesi

35

7

Eğitim Fakültesi

12

4

Fen Bilimleri Enstitüsü

1

1

Fen Fakültesi

1

1

Güzel Sanatlar Fakültesi

1

1

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

4

1

İlahiyat Fakültesi

1

5

İletişim Fakültesi

1

1

Meslek Yüksekokulları ve Yüksekokullar

1

1

Mimarlık Fakültesi

3

1

Mühendislik Fakültesi

6

2

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

2

1

Sosyal Bilimler Enstitüsü

3

2

Teknoloji Fakültesi

3

1

Tıp Fakültesi

2

6

Turizm Fakültesi

1

1

Veteriner Fakültesi

2

1

Toplam

85

40

 • Kontenjanlar ilgili birimlerin anlaşma sayıları, ortalama başvuru sayıları ve geçmiş Erasmus+ hareketliliği performanslarına göre dağıtılmıştır.
 • Birimler için belirlenen kontenjan dâhilinde başvuru olmaması veya seçilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda açıkta kalan kontenjanlar, diğer birimlere aktarılacaktır.

 

HİBELER:

Ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe

Öğrenim

Aylık Hibe

Staj

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

500 Avro

600 Avro

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300 Avro

400 Avro

 
 • Öğrenim hareketliliği 3-12 ay , staj hareketliliği ise 2-6 ay süreli hibelendirilecektir.

 

 

 

BAŞVURULAR:

 • Başvurular online olarak http://erasmusplus.cumhuriyet.edu.tr adresinden alınacaktır.
 • Islak imzalı/kaşeli transkriptin ve kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) elektronik kopyası online başvuruda sunulmalıdır.

 

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER:

08.02.2019 (08.00) - 03.03.2019 (20.00) - Online başvuru süresi

08.03.2019 – Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih

15.03.2019 (17.00) – Seçildiği hâlde hareketliliğe katılmaktan vazgeçen öğrencinin feragat dilekçesini ofise vermesi gereken son tarih (Feragat bildiriminde bulunmayan öğrencilerin daha sonraki Erasmus+ başvurularında “-10” puan uygulanır.)

31.05.2019 (17.00) – Staj hareketliliğine hak kazanan öğrencinin davet mektubunu ofise teslim etmesi için son tarih (Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde aday öğrenci hakkını kaybedecektir.)

30.10.2020 – Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih