Giden Öğrenciler Erasmus+ Avrupa (KA103)
Erasmus+ KA103 Nedir?

Erasmus KA103 Programıyla Öğrenciler program ülkelerinde Erasmus hareketliliği yapıp Avrupa’da bir ülkede eğitim alma ya da staj yapma fırsatı bulurken farklı kültürlerle iç içe olabilirler ve kendi kültürlerini uluslararası bir ortamda paylaşabilirler. Öğrencide aranan şartlar Örgün öğretime devam eden öğrenci olmak, istenilen GNO ve Yabancı Dil yeterliliğine sahip olmak ile sınırlıdır.


Hangi ülkelere gidilebilir?

Erasmus+ KA103 programı ile AB üyesi ülkeler ve AB üyesi olmayan program ülkelerine (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre ve Makedonya) öğrenim ve staj hareketliliği için gidilebilir. Üniversitemiz öğrencileri üniversitemizle anlaşması bulunan aşağıdaki ülkelere kontenjan dâhilinde gidebilirler.

Hibe Miktarları Ne Kadardır?
Öğrenci Hibesi cü erasmus+

Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Seçim Kriter ve Öncelikleri

Değerlendirmeye Alınma Şartları

 • Cumhuriyet Üniversitesi lisans veya lisansüstü programında öğrenci olmak,
 • Lisans öğrencileri için 2.20 GNO,
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50 GNO,
 • Yapılacak olan dil sınavından en az 50 puan (100 üzerinden) almak,
 • Yeterli sayıda AKTS (ECTS) kredi yükü olması (Bir yarıyıl için 30 AKTS)
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması gibi hususlar dikkate alınır.

Öğrenci Değerlendirme Kriterleri

 • Başvuran öğrencilerin %50 akademik not ortalaması(GNO) ve %50 yabancı dil düzeyinin etkilediği ağırlıklı ortalamaya göre Erasmus+ puanı oluşturulur.
 • Daha önce Erasmus+ hareketliliğinden faydalanmış öğrencinin Erasmus+ puanından 10 puan düşülür.
 • Bölümlerin anlaşma kontenjanlarına ve daha önceden öğrenci göndermediklerine bağlı olarak kontenjanlar belirlenerek en yüksek puanı alan öğrenciden itibaren kontenjanlar dağıtılarak yerleştirme yapılır.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Belgeleri

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Belgeleri
Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) indir
Öğrenim Anlaşması(Learning Agreement’Örnek Olarak Doldurulmuştur.’) indir
Recognition Sheet “Akademik Onay Formu” indir
Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Sözleşmesi için (Ofiste imzalanacak) indir
Engelli Öğrenci Ek Hibe Talep Formu indir
Hibe Hesaplama Aracı indir
Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı Örnek Sorular indir
Hibe Sözleşmesi - Öğrenme (KA103) indir
Hibe Sözleşmesi - Öğrenme (KA107) indir
Feragat Dilekçesi (Öğrenim Hareketliliği) indir
Katılım Beyannamesi (Öğrenim Hareketliliği) indir
Staj Hareketliliği Öğrenci Seçim Kriter ve Öncelikler

Değerlendirmeye Alınma Şartları

 • Cumhuriyet Üniversitesi lisans veya lisansüstü programında öğrenci olmak,
 • Lisans öğrencileri için 2.20 GNO,
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50 GNO,
 • Yapılacak olan dil sınavından en az 50 puan (100 üzerinden) almak.
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması gibi hususlar dikkate alınır.

Öğrenci Değerlendirme Kriterleri

 • Başvuran öğrencilerin %50 akademik not ortalaması(GNO) ve %50 yabancı dil düzeyinin etkilediği ağırlıklı ortalamaya göre Erasmus+ puanı oluşturulur.
 • Daha önce Erasmus+ hareketliliğinden faydalanmış öğrencinin Erasmus+ puanından 10 puan düşülür.
 • Bölümlerin anlaşma kontenjanlarına ve daha önceden öğrenci göndermediklerine bağlı olarak kontenjanlar belirlenerek en yüksek puanı alan öğrenciden itibaren kontenjanlar dağıtılarak yerleştirme yapılır.


Erasmus Staj Hareketliliği Belgeleri

Erasmus Staj Hareketliliği Belgeleri
Application Form indir
Learning Agreement For Traineeships indir
Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Sözleşmesi için (Ofiste imzalanacak) indir
Engelli Öğrenci Ek Hibe Talep Formu indir
Hibe Hesaplama Aracı indir
Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı Örnek Sorular indir
Hibe Sözleşmesi - Staj indir
Feragat Dilekçesi (Staj Hareketliliği) indir
Katılım Beyannamesi (Staj Hareketliliği) indir
Hibe Sözleşmesi K107 staj indir

Ne Zaman Başvurulabillir?

Erasmus+ KA103 programına başvurular genellikle programın gerçekleşeceği yıldan bir önceki yıl başlar. Her yalın planlanan takvimi bu aralıklar arasında değişiklik göstermektedir. Web sitemizden bu takvim her yıl duyurulur.

Ne Zaman Gidilebilir?

Öğrenciler bir yarıyıl (Güz ya da Bahar) ya da iki yarıyıl (Güz ve Bahar) şeklinde Erasmus+ hareketliliğini gerçekleştirebilirler. Güz dönemi akademik yıl her yıl genellikle Eylül-Ocak dönemi arasındadır, Bahar dönemi ise Şubat-Haziran arasındadır.

Öğrenciler staj hareketliliği için stajlarını yaz dönemi içerisinde de yapabilirler.