Tüm Duyurular ERASMUS+ KA107 (ORTAK ÜLKELER) 2019-2020 DÖNEMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU
Duyuru Başlangıç: 06.09.2019 - Bitiş: 16.10.2019 00:00:00

                                                                                                                                  

ERASMUS+ KA107 (ORTAK ÜLKELER)

2019-2020 DÖNEMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

Değerli öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz,

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü Erasmus+ KA107 (Ortak Ülkeler) Personel Hareketliliği ilanına çıkmış bulunmaktadır.

 Hareketlilikten yararlanmak isteyenler Erasmus+ internet sayfamızdaki (erasmusplus.cumhuriyet.edu.tr) Online Başvuru menüsünden 26.09.2019 (08.00) – 10.10.2019 (18.00) tarihleri arasında başvurularını yapabilirler.

 Başvuru Şartları

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personeli olmak
 • Merkezî yabancı dil sınavlarından (veya eşdeğer sınavdan)
 • Akademik personel için yabancı dilde en az 55 puana sahip olmak
 • Yabancı dil birim/bölümlerinde görev yapan akademik personel için en az 75 puana sahip olmak
 • İdari personel için en az 45 puana sahip olmak

 1.        Ders verme hareketliliği:

 • Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının ortak ülkelerde bulunan anlaşmalı yükseköğretim kurumunda ders vermesine olanak sağlar.
 • Hareketliliği gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları arasında ikili anlaşma olması zorunludur.
 • Hareketlilik kapsamında en az 8 saat ders verilmesi ve öğretim planının en az 5 iş gününe göre düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Hareketlilikten yalnızca anlaşmada belirtilen alanlarda çalışan akademik personel yararlanabilir.
 • Başvuru şartlarını karşılayan personeller istedikleri takdirde faaliyetten hibesiz olarak yararlanabilirler.

2.        Eğitim alma hareketliliği:

 • Yükseköğretim kurumunda çalışan akademik ve idari personelin ortak ülkelerden birindeki yükseköğretim kurumunda eğitim almasına olanak sağlar.
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Yükseköğretim Programı Yönergesine göre eğitim alma faaliyetine yalnızca öğretim üyesi dışındaki akademik kadrolarda ve idari kadrolarda görev yapan personel başvurabilir.
 • Başvuru şartlarını karşılayan personeller istedikleri takdirde faaliyetten hibesiz olarak yararlanabilirler.

Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme Kriterleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Yükseköğretim Programı Yönergesi çerçevesinde koordinatörlüğümüz tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 Akademik personel için değerlendirme ölçütleri:

Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme Kriterleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Yükseköğretim Programı Yönergesi çerçevesinde koordinatörlüğümüz tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 Akademik personel için değerlendirme ölçütleri:

Ölçüt

Erasmus Puanı

Yabancı dil sınavı (YDS veya eşdeğer sınav) notu

%25

İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanacak olmak

+20 puan

Son üç yılda Personel Hareketlilik faaliyetlerinden yararlanmamış bölüm/birimlerden olmak

+10 puan

Erasmus+ birim/bölüm koordinatörlüğü görevini yürütmek

+7,5 puan

Son 3 yılda kurumlar arası anlaşma (KA107) yapmış olmak

+10 puan

Son 3 yılda gelen Erasmus öğrencileri için yabancı dilde ders vermiş olmak

+5 puan

Son 3 yılda gelen Erasmus lisansüstü öğrencisine tez danışmanlığı yapmak

+10 puan

Son yayınlanan akademik teşvik puanlarına (atp) göre teşvik hak etmiş olmak

30-49 atp +5

50-74 atp +7,5

75-100 atp +10

Engellilik (belgelendirildiği takdirde)

+10 puan

Gazilik veya şehit/gazi eş ve çocuğu olmak

+10 puan

Mücbir sebepler dışında hakkından vazgeçmiş olmak

-20 puan

Bir yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak

-15 puan

İki yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak

-10 puan

 

İdari personel için değerlendirme ölçütleri:

Ölçüt

Erasmus Puanı

Yabancı dil sınavı (YDS veya eşdeğer sınav) notu

%25

İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanacak olmak

+20 puan

Son üç yılda Personel Hareketlilik faaliyetlerinden yararlanmamış bölüm/birimlerden olmak

+10 puan

Son 3 yılda kurumlar arası anlaşma (KA107) yapmış olmak

+10 puan

Eğitim durumu (mezuniyet)

Ön Lisans +5 puan

Lisans +10 puan

Lisansüstü +15 puan

Engellilik (belgelendirildiği takdirde)

+10 puan

Gazilik veya şehit/gazi eş ve çocuğu olmak

+10 puan

Mücbir sebepler dışında hakkından vazgeçmiş olmak

-20 puan

Bir yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak

-15 puan

İki yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak

-10 puan


 

*Puan eşitliği durumunda Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde çalışma yılı esas alınır.

Değerlendirme, Erasmus+ Ulusal Ajans el kitabına uygun olarak Rektörlük tarafından görevlendirilen bir seçim komisyonu tarafından şeffaf ve objektif olarak yapılacak olup üniversitemizin ve koordinatörlüğümüzün internet sayfasında duyurulacaktır. Komisyon üyeleri Erasmus+ Ulusal Ajans kuralları doğrultusunda bu değişim programından yararlanmayacaktır.

 

Program hakkında ayrıntılı bilgiyi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü internet sayfasındaki (erasmusplus.cumhuriyet.edu.tr) Giden Personel başlığından edinebilirsiniz.

 

Ülke

Kontenjan

Eğitim Alma

Kontenjan

Ders Verme

Faaliyet Süresi (Gün)

 

Seyahat Desteği (+ gün)*

Seyahat

Hibesi

Bireysel

Destek Hibesi

(Günlük)

Anlaşmalı Üniversite ve Alanlar

Tunus

2

4

5

 

         1

360 €

180 €

Universite de Tunis

Dilbilim ve Edebiyat, Matematik, Fizik, Mühendislik, Sosyoloji, Psikoloji

Rusya

3

4

5

 

 

 

 

2

Şehre göre 275 / 360 €

180 €

Russian Timiryazev State Agrarian University

Biyokimya, Gıda, Ekonomi, Veterinerlik, Yer Bilimleri, Beşerî Bilimler, Muhasebe

Moscow State Linguistic University

Yabancı Diller

Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University

Mühendislik, İktisat, Beşerî Bilimler

Bosna-Hersek

2

2

5

0

275 €

180 €

Internacionalni Univerzitet U Sarajevu (Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)

Mühendislik, İktisat, Sosyal Bilimler, Dilbilim ve Edebiyat

Kırgızistan**

4

(2 akademik ve 2 idari personel)

2

5

1

530 €

180 €

Osh State University

İlahiyat, Tıp, İktisat, İşletme 

Kyrgyz-Turkish Manas University

Veterinerlik, İlahiyat, İktisat, Tarih, Arkeoloji, Sosyoloji

Ürdün

4

4

5

1

275 €

180 €

The University of Jordan

Dil (Türkçe-Arapça), İlahiyat

Yarmouk University

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İlahiyat, Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik,Elektirk-Elektronik Mühendisliği

Kosova**

4

(2 akademik ve 2 idari personel)

2

5

0

275 €

180 €

University Mitrovica)

Güzel Sanatlar, Felsefe, Ekonomi, Matematik, Tıp, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Spor, Eğitimi 

Universiteti Ukshin Hoti (University of Prizren)

Eğitim, İktisat, Bilgisayar Mühendisliği, Dilbilim ve Edebiyat (İngilizce), Çevre Bilimleri

Kazakistan**

4

(2 akademik ve 2 idari personel)

3

5

1

Şehre göre  360 / 530 €

180 €

Khoja Akhmet Yassawi Kazakh-Turkish International University

Diş Hekimliği, Temel bilimler, Mühendislik (Nanoteknoloji, Makine, Enerji, Bilgisayar), Tıp

Al-Farabi Kazakh National University

Beşeri Bilimler, İlahiyat, Tarih, Arkeoloji, Dilbilim (İngilizce, Fransızca, Almanca), İktisat, Gazetecilik, Kamu Yönetimi, Biyoloji, Matematik

Etiyopya

6

6

5

2

530 €

180 €

Addis Ababa University

İİBF, Mühendislik, İletişim, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri

Cezayir

2

4

5

1

360 €

180 €

University of Algeirs 2

Tarih, Arkeoloji, Arapça, İngilizce, Fransızca, Türkçe

Azerbaycan**

5

(2 akademik ve 3 idari personel)

4

5

1

275 €

180 €

Baku State University

Tarih, Gazetecilik, Matematik, Dilbilim ve Edebiyat, Psikoloji, Felsefe, Sosyoloji

Azerbaijan University of Languages

Yabancı Diller, Dilbilim ve Edebiyat, Eğitim

Kolombiya

2

2

5

2

1.500 €

180 €

Universidad de Antioquia

İİBF, Fizik, Eğitim, Gazetecilik, Mühendislik (Optik), Felsefe

Ukrayna

2

4

5

1

275 €

180 €

Taras Shevchenko Ntional University of Kyiv

Dilbilim ve Edebiyat, Mühendislik, İktisat, Yer Bilimleri, Sosyal Bilimler,

Odessa National I.I Mechnikov University

İktisat, Yer Bilimleri, Tarih, Arkeoloji, Yabancı Diller, Felsefe,

Moldova

3

4

5

0

275 €

180 €

Institutia Invatamint Universitateade Stat Din Comrat

Yabancı Diller, İktisat, Matematik

Malezya

0

2

5

2

820 €

180 €

University of Malaya

İİBF, Eğitim, İlahiyat, Biyokimya

 

International Islamic University Malaysia

İİBF, Eğitim, İlahiyat, Tıp, Mimarlık, Bilişim Teknolojileri, Mühendislik (Elektronik-Makine)

Küba

2

2

5

2

1.500 €

180 €

Universidad de La Habana

Yabancı Diller, Eğitim, Turizm, İletişim, Eczacılık

Filistin

2

3

5

1

275 €

180 €

Al-Quds University

İlahiyat, Tarih, Gazetecilik, Matematik, Dilbilim ve Edebiyat, Psikoloji, Felsefe, Sosyoloji

Karadağ

3

3

5

0

275 €

180 €

University of Montenegro

BESYO, Mimarlık, İktisat, Hukuk, Güzel Sanatlar, Tıp, Dilbilim, Felsefe, Fen ve Matematik, Mühendislik (İnşaat, Elektrik, Makine, Metalürji), Turizm, Siyasi Bilimler

Fas

4

4

5

1

Şehre göre 360 / 530 €

180 €

Universite Abdelmalek Essaadi

Eğitim, Dilbilim ve Edebiyat, Gazetecilik, Biyoloji, Mühendislik, Kimya, Matematik, Fizik, Muhasebe, İktisat, Beşeri Bilimler

Universite Hassan II de Casablanca

Eğitim, Güzel Sanatlar, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dilbilim ve Edebiyat, İktisat, Mühendislik, Tıp, Eczacılık, İİBF

Moğolistan

2

2

5

2

820 €

180 €

Mongolian University of Science and Technology

Eğitim, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yabancı Diller, Mühendislik, İİBF, Fizik, Sağlık, Güzel Sanatlar, Veterinerlik

 

 

Proje bütçesinden hibe artarsa personel hareketliliği için ek kontenjan verilebilir. 

*İki ülke arasındaki mesafe baz alınarak + 0, 1 ya da 2 gün hibesi olarak verilmektedir.

** Bu ülkelerde İdari personel için yabancı dil şartı aranmamaktadır.

 

Ofise Sunulacak Gerekli Belgeler:

 • Fotoğraf (Başvuru sırasında elektronik olarak forma eklenecek)
 • Kimlik belgesi (Başvuru sırasında elektronik olarak forma eklenecek)
 • Yabancı Dil belgesi (Başvuru sırasında elektronik olarak forma eklenecek)
 • Davet mektubu (Hak kazandıktan sonra karşı kurumdan alınacak)
 • Euro hesap numarasını gösterir belge (Hak kazandıktan sonra)
 • Görevlendirme iznine dair Yönetim Kurulu kararı (Hak kazandıktan sonra)
 • Eğitim/Öğretim Planı (Teaching/Training Agreement) (Hak kazandıktan sonra)
 • Hibe sözleşmesi (Hak kazandıktan sonra)

Önemli Tarihler

10.10.2019 (18.00) – Başvuru sürecinin son günü ve saati

16.10.2019- Sonuçların açıklanması

25.10.2019 - Kazandığı haktan vazgeçmek isteyen personelin feragat dilekçesini vermesi gereken son tarih

29.11.2019 – Hak elde eden personelin davet mektubu ve eğitim/öğretim planını koordinatörlüğe teslim etmesi için son tarih (Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde söz konusu personel hakkını kaybedecek ve yedeklere hak tanınacaktır.)

29.05.2020 – Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih