Erasmus+ Avrupa (KA103) - Giden Personel
Ders Verme Hareketliliği Nedir?

Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır. Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri şunlardır:

  • Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek
  • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek
  • Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek
Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları Nedir?
  • EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı personel olunması,
  • Üniversiteler arası anlaşmanın olması,
  • Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)

Not: Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 8 ders saati ders vermek gerekmektedir.

Ders Verme Hareketliliği Seçim Kriterleri Nelerdir?
  • Cumhuriyet Üniversitesi personeli olma,
  • Yabancı Dil Yeterliliğine sahip olma,
  • Daha önce hiç Erasmus Hareketliliğinden faydalanmamış personele ve Bölüm Koordinatörlerine öncelik verilmesi
Komisyon tarafında Erasmus+ KA103 Avrupa ülkeleri için öğretim üyesi ve personele ödenecek seyahat hibesi miktarları aşağıdaki tabloda verildiği gibi belirlenmiştir:
öğretim-üyesi-hareketliliği-hibe-tablosu
Personel Yol Desteği
Elde Edilen "Km" DeğeriHibe Miktarı
100-499 km arası180 €
500-1999 km arası275 €
2000-2999 km arası360 €
3000-3999 km arası530 €
4000-7999 km arası820 €
8000 km ve üzeri1.100 €

Akademik Personel “Ders Verme” Hareketliliği Belgeleri
Akademik Personel “Ders Verme” Hareketliliği Belgeleri
Engelli Personel Ek Hibe Talep Formu indir
Staff Mobility Teaching Agreement indir
Ders Verme - Hibe Sözleşmesi (KA103) indir
Ders Verme - Hibe Sözleşmesi (KA107) indir
Akademik–İdari Personel “Eğitim Alma” Hareketliliği Belgeleri
Akademik – İdari Personel “Eğitim Alma” Hareketliliği Belgeleri
Staff Mobility Training Agreement indir
Engelli Personel Ek Hibe Talep Formu indir
Eğitim Alma - Hibe Sözleşmesi (KA103) indir
Eğitim Alma - Hibe Sözleşmesi (KA107) indir