Erasmus+ Ortak Ülkeler (KA107) - Giden Personel
Ders Verme Hareketliliği Nedir?

Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır. Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri şunlardır:

  • Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek
  • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek
  • Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek
Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları Nedir?
  • EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı personel olunması,
  • Üniversiteler arası anlaşmanın olması,
  • Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)

Not: Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 8 ders saati ders vermek gerekmektedir.

Ders Verme Hareketliliği Seçim Kriterleri Nelerdir?
  • Cumhuriyet Üniversitesi personeli olma,
  • Yabancı Dil Yeterliliğine sahip olma,
  • Daha önce hiç Erasmus Hareketliliğinden faydalanmamış personele ve Bölüm Koordinatörlerine öncelik verilmesi
Komisyon tarafında Erasmus+ KA107 Avrupa ülkeleri dışındaki ortak ülkeler için öğretim üyesi ve personele ödenecek hibe miktarları aşağıdaki tabloda verildiği gibi belirlenmiştir:
Gönderilen ÜlkeKabul Eden ÜlkeGünlük Hibe Miktarı (Avro)
TürkiyeOrtak Ülke160
Ortak ÜlkeTürkiye140
Akademik Personel “Ders Verme” Hareketliliği Belgeleri
Akademik Personel “Ders Verme” Hareketliliği Belgeleri
Engelli Personel Ek Hibe Talep Formu indir
Staff Mobility Teaching Agreement indir
Ders Verme - Hibe Sözleşmesi (KA103) indir
Ders Verme - Hibe Sözleşmesi (KA107) indir
Akademik – İdari Personel “Eğitim Alma” Hareketliliği Belgeleri
Akademik – İdari Personel “Eğitim Alma” Hareketliliği Belgeleri
Staff Mobility Training Agreement indir
Engelli Personel Ek Hibe Talep Formu indir
Eğitim Alma - Hibe Sözleşmesi (KA103) indir
Eğitim Alma - Hibe Sözleşmesi (KA107) indir